ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงแผนการจัดการเรียนก่อนสอนก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และกำหนดเวลาในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
1. ภาคเช้า (ผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาล 2,3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น. )
2. ภาคบ่าย (ผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.30 น.)
 

 

โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 205 ครั้ง