ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
เนื่องด้วยในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มไม่สามารถเปิดเรียนได้จึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูแบบออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางในการสอบ ใน 2 รูปแบบ คือ สอบแบบอนไลน์ผ่าน google form และให้ผู้ปกครองมารับข้อสอบจากโรงเรียนไปให้นักเรียนสอบที่บ้าน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 227 ครั้ง