ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียนสปช.2-28 และส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม Youth Innovators นักนวัตกรสื่อสารสังคมต้านยาเสพติดรุ่นเยาว์ออนไลน์
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64