รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 24/1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2526-2563 เบอร์แฟกส์ 0-2526-2563
Email : watsamorakoat17@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :