ปฐมวัย

นางสาวอุทัยทิพย์ แก้วเกิด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวภรทิพย์ ขำมาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจิรพรรณ วนมณีเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิราพร แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1