คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิรพรรณ วนมณีเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวจิราพร แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2