กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววนิษฐา เศสสระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพูลศรี สังข์สุวรรณ์
ครู คศ.3

นายจวน มะเดื่อ
ครูอัตราจ้าง