กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนิษฐา เศสสระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพูลศรี สังข์สุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายจวน มะเดื่อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2