กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรากร เราประจง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศรีสุดา ประมวญรัฐการ
ครู คศ.1

นายณฐวรรธน์ ศิลปีโยดม
ครูอัตราจ้าง

Jocelyn Magarin
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Christian Mar B. Delinila
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

Mr.Jeric Cabanero Reyes (MEP)
ครูสอนภาษาต่างประเทศ