กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอินทิรา สมพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1