กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกตน์สิรี สุขจั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุจิตรา อาศน์วิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอินทิรา สมพันธ์
ครู คศ.2