ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ PLC โดยมี ดร. สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,19:55   อ่าน 106 ครั้ง