ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
โครงการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา (กิจกรรมการรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 63
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และคู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
คู่มือปฏิบัติตน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
แผนการปฏิบัติการสำหรับสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63