ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก Akita Action วิชาคณิศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,12:58  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก Akita Action วิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,12:56  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก Akita Action วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนวรรณ เหมือนแย้ม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,12:54  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนดินตรี - นาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทิรา สมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,11:21  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..