ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ PLC โดยมี ดร. สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,19:55   อ่าน 939 ครั้ง